Welkom op de website

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA vrijwilligers gezocht

 

 

 

 

 

De dorpsraad zet zich in voor de leefbaarheid, welzijn en veiligheid van Beek en Loerbeek. Daarvoor onderhouden we contacten met de gemeente en de politie en we geven gevraagd en ongevraagd advies. Onderwerpen kunnen aangedragen worden door inwoners van Beek en Loerbeek, door de gemeente, of worden op eigen initiatief op de agenda gezet. Naast de gemeente en de politie onderhoudt de dorpsraad ook contacten met allerlei verenigingen.

Wil je een onderwerp op de agenda van de Dorpsraad zetten dan ben je van harte welkom om dat te doen. Je wordt dan uitgenodigd voor het inloopuur (voorafgaand aan de bestuursvergadering). Je moet wel een inwoner van Beek of Loerbeek zijn of een organisatie uit Beek of Loerbeek vertegenwoordigen. Wij behandelen alleen onderwerpen die van algemeen belang zijn (dus geen gevallen die zich beperken tot een individu). Contact opnemen kan via deze website.