De dorpsraad vergadert ongeveer eens in de zes weken. Voor dit jaar staan nog de volgende vergaderingen gepland:

  • 4 april 2016
  • 23 mei 2016
  • 27 juni 2016
  • 12 september 2016
  • 24 oktober 2016
  • 28 november 2016