KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

In de laatste vergadering van de dorpsraad heeft Harry Jansen zijn voorzitterschap neergelegd. Harry is vanaf de oprichting lid van de dorpsraad, waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter. Harry kijkt tevreden terug op deze tijd, maar zoals hij zelf motiveert: “Het is tijd om plaats te maken voor de jongere generatie”.

Het voorzitterschap is overgenomen door Hans Hofs, inmiddels ook al weer een aantal jaren lid van de dorpsraad waarvan de laatste jaren als vice-voorzitter. Zoals Hans zelf zegt: “Ik vind het belangrijk dat we samen de gemeenschap actief blijven vormen…… ieder op zijn of haar manier en naar eigen kunnen, belangrijkste is dat je meedoet.”

Met de verandering van de samenstelling van de dorpsraad verandert er niet veel aan de manier van opereren. De nieuwe en de oude voorzitter zullen in het overleg over de toekomst van de Averhof nog een tijd samen optrekken namens de dorpsraad.

22 februari 2016