De Dorpsraad Beek – Loerbeek heeft afscheid genomen van twee bestuursleden: José Miedema en Anita Derksen. Zij zijn al sinds de oprichting van de dorpsraad, ruim tien jaar geleden, actief. Beiden hebben zich al die jaren ingezet voor de leefbaarheid van Beek en Loerbeek. De dames hebben zich de afgelopen maanden toegelegd op het overdragen van hun kennis en ervaringen  op de jongere leden. Wij danken Anita en José hartelijk voor hun inzet. Wil je meer weten over dorpsraad, neem dan een kijkje op onze website of je kunt een e-mail sturen aan dorpsraadbeekloerbeek@hotmail.com.