De dorpsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Voor 2017 staan nog de volgende vergaderingen gepland:

  • Maandag 23 oktober 2017
  • Maandag 27 november 2017

De vergaderdata voor 2018 zijn ook al bekend:

  • Maandag 22 januari 2018
  • Maandag 5 maart 2018
  • Woensdag 4 april 2018: vergadering met alle verenigingen van Beek en Loerbeek
  • Maandag 4 juni 2018
  • Maandag 10 september 2018
  • Maandag 26 november 2018