De plattelandsraad Montferland nodigt de inwoners van het buitengebied uit voor informatiemiddagen over de aanleg van glasvezel. Hieronder de uitnodiging. De inloopmiddag in Loerbeek is op 31 januari in “De Deel”. Hebt u vragen dan kunt u terecht bij René Derksen.

**********************************************************************

Beste inwoners van het buitengebied Montferland,

Zoals u bekend heeft op  16 januari jl. bij Lara Partycentrum te Loil een algemene informatieavond plaatsgevonden mbt de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Ook Glasvezel Buitenaf heeft enkele informatieavonden in onze gemeente en elders verzorgd. Het kan zijn dat u of niet in de gelegenheid bent geweest een van deze avonden te bezoeken of dat er nog de nodige vragen zijn. In die situatie nodigen wij u graag uit om uw vragen persoonlijk met een van de ambassadeurs en of met een van de aanwezige wederverkopers door te nemen. Dat kunnen naast eventuele onduidelijkheden over abonnementen, ook specifieke vragen zijn over uw thuissituatie. Het doel is om u persoonlijk van alle benodigde informatie te voorzien op grond waarvan u uw keuze tot aanmelding voor glasvezel kunt maken.  U kunt hiervoor terecht op:

  • Zaterdag 20 januari a.s. tussen 10.00 en 14.00 uur in Dorpshuis Zeddam, Gerrit Varwijkplein 25 Zeddam, en of op
  • Woensdag  24 januari a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur in Dorpshuis Zeddam, Gerrit Varwijkplein 25 Zeddam, en of op
  • Zaterdag 27 januari a.s. tussen 13.00 en 16.00 uur bij Lara Partycentrum, Wehlseweg 34 in Loil en of op
  • Woensdag 31 januari a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur bij Café Party Centrum “De Deel”, Didamseweg 13 te Loerbeek

Namens de wederverkopers zullen daarbij aanwezig zijn Robende Internet Services uit Loil en Montferland ICT uit Zeddam. Ook zullen er ambassadeurs vanuit de Plattelandsraad aanwezig zijn.

Er zijn aanmeldingsformulieren voorhanden wanneer u zich direct voor glasvezel wilt aanmelden.

Koffie wordt u aangeboden door Glasvezel Buitenaf.

Graag tot een van genoemde zittingen.

Met vriendelijke groeten,

Plattelandsraad Montferland

  • René Derksen
  • Tonnie Driessen
  • Jan Kruis
  • Willie Menting
  • Dik Jaap Wentink
  • Harrie Mom