De gemeente Montferland heeft voor Beek / Loerbeek 25.000 euro subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de leefbaarheid. De gemeente heeft de dorpsraad daarbij een coördinerende taak toebedacht in het inventariseren van de subsidieaanvragen, het indienen ervan en de verantwoording van de verleende subsidie. De gemeente beslist uiteindelijk over de toekenning. Meer over de subsidieregeling kun je vinden op de website van de gemeente, onder de volgende link:

 

Leefbaarheid is iets dat iedere inwoner van Beek / Loerbeek aangaat, daarom heeft de dorpsraad besloten om alle inwoners de kans te bieden om de invulling van de leefbaarheid mee te bepalen. Zoals besproken  in de vergadering van de verenigingen van woensdag 4 april jl., wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een voorstel voor de subsidie in te dienen dat de leefbaarheid van Beek / Loerbeek verbetert. Zowel personen als organisaties kunnen meedoen. De subsidieaanvraag dient vóór 1 juni digitaal ingestuurd te zijn naar dorpsraadbeekloerbeek@hotmail.com

Op 4 juni a.s., tijdens de vergadering van de dorpsraad, kunnen de subsidieaanvragers mondeling toelichting geven op hun subsidieaanvraag. De subsidieaanvragen worden dan getoetst op volledigheid, op de criteria die de gemeente stelt aan subsidie-aanvragen en of de dorpsraad haar door de gemeente toegekende coördinerende taak kan uitvoeren.

Bijgaand het formulier dat de gemeente hanteert voor het indienen van de subsidie.

aanvraagformulier Leefbaarheidsiitiatieven 2018 incl regeling

Op woensdagavond 20 juni a.s. organiseert de dorpsraad een bijeenkomst voor alle inwoners van Beek  /Loerbeek waarin alle subsidieaanvragers hun aanvraag presenteren. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en aansluitend zal er gestemd worden door alle aanwezigen. De dorpsraad conformeert zich aan de uitslag van de stemming.