De gemeente Montferland heeft voor Beek/Loerbeek 25.000 euro subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de leefbaarheid. De gemeente heeft de dorpsraad daarbij een coördinerende taak toebedacht. Een oproep van de dorpsraad in april jl. heeft 7 projectvoorstellen opgeleverd. Omdat de gemeente beslist of projecten in aanmerking komen voor subsidie, heeft de dorpsraad de projecten voorgelegd aan de gemeente voorafgaand aan de stemming. Dat heeft erin geresulteerd dat er één projectvoorstel op voorhand is afgewezen voor deze subsidie door de gemeente.

Op woensdagavond 20 juni a.s. zullen de 6 overgebleven projectvoorstellen gepresenteerd worden in ’t Heuveltje. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Aansluitend kunnen de aanwezigen stemmen (minimale leeftijd om te kunnen stemmen 18 jaar). Alle inwoners van Beek en Loerbeek zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Leefbaarheid is tenslotte iets dat iedereen aangaat. Dus laat je stem horen!

De dorpsraad conformeert zich aan de uitslag van de stemming. De presentaties starten om 20.00 uur, om 21.30 uur sluit de stembus.

Ingediende subsidie-aanvragen:

  • Beweegplein, gevraagde subsidie 25.000 euro; initiatiefnemer Gymvereniging ’t Peeske
  • Keuken voor Open Eettafel, gevraagde subsidie 10.000 euro; initiatiefnemer KBO
  • Ontmoetingsruimte buiten, gevraagde subsidie 5.000 euro; initiatiefnemer KBO
  • Aanschaf tweedehands electrocar, gevraagde subsidie 5.000 euro; initiatiefnemer KBO
  • Realiseren van een opzichzelfstaand toiletgebouw grenzend aan het bestaande gildehuis, gevraagde subsidie 25.000 euro; initiatiefnemer Stuurgroep dorpshuis
  • Jongerenactiviteiten, gevraagde subsidie 3.200 euro; initiatiefnemers B. Maathuis, M. Trommelen