Er heeft een wisseling plaatsgevonden in het bestuur. Susan Dikker en Carlo Heuveling hebben op 20 juni afscheid genomen van de dorpsraad. Wij hebben hen hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en ze hebben een kleine attentie gehad. Nieuw in het bestuur is Beppie Maathuis. Daarmee vindt een verschuiving van bestuursfuncties plaats. René Derksen wordt de voorzitter, Marian Trommelen de secretaris.