Op woensdag 20 juni hebben alle inwoners van Beek en Loerbeek kunnen stemmen op de projecten die meedongen naar de leefbaarheidssubsidie die door de gemeente beschikbaar is gesteld. De uitslag van de uitgebrachte stemmen was overduidelijk. Een grote meerderheid heeft gekozen voor de financiering van de eerste fase van het dorpshuis.

De gemeente Montferland heeft voor Beek/Loerbeek 25.000 euro subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de leefbaarheid. De gemeente heeft de dorpsraad daarbij een coördinerende taak toebedacht. Een oproep van de dorpsraad in april jl. heeft 6 projectvoorstellen opgeleverd.

Uit de grote opkomst blijkt dat dit onderwerp leeft binnen de gemeenschap, ongeveer 230 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de dorpsraad aan de inwoners van Beek/Loerbeek om te komen stemmen. De projecten werden in korte presentaties toegelicht door de initiatiefnemers. Aansluitend was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de initiatiefnemers en er kon gestemd worden.

Om 21.30u sloot de stembus en heeft de dorpsraad de stemmen geteld. Uit de telling bleek dat het initiatief van de Stuurgroep Dorpshuis veruit de grootste voorkeur had.

De initiatiefnemers zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitslag door de voorzitter en de subsidie aanvraag is ingediend bij de gemeente. Die bepaalt uiteindelijk of de subsidie verstrekt wordt.