Het toekomstige dorpshuis Beek-Loerbeek heeft van de gemeente een subsidie van € 25.000,00 gekregen voor het realiseren van de eerste fase. Met dit geld zullen moderne toiletvoorzieningen gerealiseerd worden.

Op woensdag 20 juni hebben alle inwoners van Beek en Loerbeek kunnen stemmen op de projecten die meedongen naar de leefbaarheidssubsidie die door de gemeente beschikbaar is gesteld. De uitslag van de uitgebrachte stemmen was overduidelijk, twee derde van de mensen heeft gekozen voor de financiering van de eerste fase van het dorpshuis. De Stuurgroep Dorpshuis, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende verenigingen, werkt aan de omvorming van het gildehuis naar een dorpshuis. Om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt in het nieuwe dorpshuis is het van belang dat de basisvoorzieningen goed zijn. Dat houdt in goede toegankelijkheid en goede sanitaire voorzieningen. Met de subsidie van de gemeente kan dat gerealiseerd worden.

De Gelderlander