Het jaar loopt ten einde, de eerste planningen voor 2019 zijn weer gemaakt. De vergaderdata 2019 van de dorpsraad zijn:

  • Maandag 21 januari 2019, ‘t Heuveltje
  • Maandag 25 februari 2019
  • Woensdag 3 april vergadering verenigingen
  • Maandag 3 juni 2019
  • Maandag 9 september 2019
  • Maandag 25 november 2019