Elk jaar organiseert de dorpsraad Beek – Loerbeek het jaarlijkse overleg van de verenigen van Beek en Loerbeek. Dit overleg heeft als doel afstemming tussen verenigingen onderling. Dit zou plaats vinden op woensdag 3 april 2019.
Een inventarisatie onder de verenigingen heeft te weinig agendapunten opgeleverd. Daarom gaat de vergadering dit jaar niet door.