Bestuursleden

René Derksen – voorzitter

Ik ben geboren in Doesburg, getrouwd en heb twee dochters en twee zonen. In Doesburg was ik veehouder en moest wegens gezondheidsredenen stoppen met het bedrijf en zo zijn wij in 2003 verhuisd naar Loerbeek. Hier ben ik niet stil blijven zitten en heb mijn gezicht bij vele verenigingen laten zien. Sinds 2006 zit ik in de Plattelandsraad van de gemeente Montferland, van daaruit heb ik zitting genomen in de Dorpsraad. Ik zie me als schakel tussen de kernen en het buitengebied van Beek en Loerbeek en zo wil ik mij inzetten voor de leefbaarheid en instandhouding van Beek en Loerbeek en haar buitengebied.

Henk Hermsen – penningmeester

Mijn naam is Henk Hermsen, 60+, getrouwd en wij hebben twee zonen. Volgens goed Beeks gebruik hebben veel mensen een bijnaam. Ondergetekende heeft er zelfs meerdere, voor elke generatie wel één: Henk van de Pet, Henkie Spar en Henk van ’t Hoekhuis. Ik ben al weer wat jaren penningmeester van de Dorpsraad, daarbij komt de oude kassa van de Spar goed van pas.

Anita Gerritsen-Derksen – algemeen lid

Ik ben geboren in Beek en heb daarna afwisselend in Beek en Loerbeek gewoond. Eric en ik hebben er bewust voor gekozen na ons trouwen in Beek te blijven wonen. In een dorp moet je het samen doen, vandaar dat we beiden in het verenigingsleven actief zijn of waren. Toen ik gevraagd werd voor de dorpsraad heb ik eerst enkele vergaderingen meegeluisterd. Daarna heb ik besloten de stap te wagen en maak ik met veel plezier deel uit van deze groep.

Jurgen Thijssen – algemeen lid

Ik ben Jurgen Thijssen, veertiger en geboren en opgegroeid in Wehl. Woon nu sinds 2000 samen met Anja in Beek en ben trotse vader van twee dochters. Door mijn werk ben ik in aanraking gekomen met dorpsraden en belangenverenigingen en ben er achter gekomen hoe belangrijk het is om als dorp goed gehoord te worden bij de gemeente. Toen ik gevraagd werd om bij de dorpsraad te komen hoefde ik ook niet lang na te denken wat het antwoord was. Want samen met elkaar houden wij het dorp leefbaar.

Beppie Maathuis – algemeen lid
Sinds juli 2017 woon ik met mijn man Wybren de Zwart in Beek. Oorspronkelijk kom ik uit Twente, maar heb inmiddels op verschillende plaatsen in Nederland gewoond. Onze 3 kinderen zijn al jaren de deur uit, maar komen regelmatig naar Beek en genieten dan, net als wij, van de prachtige omgeving.
In mijn vorige woonplaatsen zat ik besturen van verenigingen, in ouderraden en medezeggenschapsraden. Dit allemaal vanuit het idee dat als je ergens woont, je ook samen met anderen een stukje verantwoordelijkheid hebt voor je omgeving. Wonen in Beek betekent voor mij dan ook dat ik betrokken wil zijn bij de mensen en de omgeving. Daarom ben ik in de Dorpsraad gegaan. Zo kan ik een steentje bijdragen aan de leefbaarheid.