Betrokken (Loer)Beek

Heel wat mensen in Beek en Loerbeek dragen een steentje bij aan de gemeenschap, ieder op zijn / haar eigen manier. Op onze website geven wij ruimte aan deze initiatieven: wat zijn het voor activiteiten, wie is de initiatiefnemer, hoe kom je met ze in contact. Hier vind je meer informatie. Vind je dat er nog initiatieven ontbreken, laat het ons weten.

Subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatieven 2019

Uitleen materialen gemeente aan verenigingen

Muziekinstallatie verenigingen

Vrijwilligersbank

1000-ogen project

Zwerfafvalbrigade