Zwerfafvalbrigade (Loer)Beek

foto van Wandel Schoon.

Geniet u ook van een mooi landschap? Zonder zwerfafval is het landschap nog mooier en kunnen wij er allemaal van genieten. Er is steeds meer aandacht voor het probleem van zwerfafval (in de top 3 van ergernissen m.b.t de woonomgeving) dat het landschap niet alleen ernstig ontsiert, maar tevens een enorm negatief effect heeft op onze natuur: met mens en dier en hun gezondheid daarbij. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt in samenwerking met de gemeente Montferland het initiatief van een dorpsbewoner van Beek om zwerfafval aan te pakken. SLG heeft een nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval ontwikkeld: de oprichting van een Zwerfafvalbrigade. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval opruimen, dat wordt gecommuniceerd via een ‘whatsapp groep’. 

Het nieuwe concept van een zelfredzame ‘zwerfafvalbrigade’ is daarin dé oplossing voor een schoner landschap en ligt het accent hierbij op een positief en gezamenlijk resultaat. Het is leuk om samen met buurtgenoten zwerfafval op te ruimen en het hoeft ook niet lang te duren. Iedereen kan het initiatief nemen en ergens een vrij uurtje in de groep aangeven, waarbij je alleen vrijwillig aanhaakt als je tijd en zin hebt. 

Zo wordt de eigen omgeving al gauw veel aantrekkelijker. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat langzamerhand een zwaan-kleef-aan effect. Tevens worden jaarlijks op vaste gezette tijden projecten georganiseerd waarbij grotere gebieden worden aangepakt. Gemeente Montferland zorgt dan voor het ophalen van het zwerfafval.

Het samen rapen geeft enorme voldoening, bevorderd het positieve effect op onze natuur voor het milieu met mens en dier, en het is nog gezellig ook! 

Een enthousiaste zwerfafvalbrigade Beek/Loerbeek groep van zo’n 15 actieve bewoners is zaterdag 8 april 2017 officieel van start gegaan. Zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied hebben zij in meerdere groepjes zwerfafval opgeraapt. Gewapend met gele hesjes en knijpers hebben de dorpsbewoners vuilniszakken vol zwerfafval verzameld.

Wilt u ook uw steentje gaan bijdragen en gezellig aanhaken wanneer het u schikt? Neem contact op met coördinator Dominique P. Schön: 06-23334320. Wil je op de hoogte blijven van de acties dan kun je ook op de Facebook-pagina kijken “Wandel Schoon”.