Lopende thema’s

uitzicht bult.jpg

De thema’s waar de dorpsraad zich momenteel mee bezig houdt zijn:

Samenwerking verenigingen

In 2016 is een gezamenlijk overleg gestart van alle verenigingen van Beek en Loerbeek. De dorpsraad faciliteert dit overleg. Op de agenda staan onderwerpen die iedereen aangaan. De onderwerpen zijn heel divers, 11-dorpentoer, gezamenlijk gebruik van de geluidsinstallatie, de vermindering van subsidies van de gemeente aan de verenigingen, de materialen die de gemeente beschikbaar stelt aan verenigingen. Deze samenwerking blijft de dorpsraad faciliteren.

In 2018 heeft de dorpsraad in het gildehuis een markt georganiseerd waarin verenigingen en andere actieve groepen zich presenteerden. Afgesproken is om dit om de twee jaar te herhalen.

Dorpshuis Beek – Loerbeek

In het gezamenlijk overleg van alle verenigingen met de dorpsraad van april 2017 is een initiatief geopperd om te kijken naar de mogelijkheden voor  om de voorzieningen op het gebied van welzijn en cultuur te clusteren in één accommodatie. Daarop is een stuurgroep gevormd.

De gemeente Montferland heeft voor Beek/Loerbeek 25.000 euro subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de leefbaarheid en de coördinatie daarvan bij de dorpsraad gelegd. Op 20 juni hebben alle inwoners van Beek en Loerbeek kunnen stemmen op de projecten die meedongen naar de subsidie. Een grote meerderheid heeft gekozen voor de financiering van de eerste fase van het dorpshuis. De gemeente heeft de subsidie aanvraag inmiddels goedgekeurd.

Verkeersveiligheid in en om Beek / Loerbeek