Werkwijze

Beek herfst

De dorpsraad komt ongeveer zes keer per jaar samen, of zoveel vaker als nodig is, om de actuele thema’s te bespreken. Onderwerpen kunnen aangedragen worden door inwoners van Beek en Loerbeek, of door een organisatie uit Beek of Loerbeek. Dat kan door een e-mail bericht te sturen aan de dorpsraad. Je kunt natuurlijk ook altijd één van de leden van de dorpsraad direct te benaderen. Als je wilt kun je vraag toelichten in het inloopuur aan het begin van de vergadering. Alle vragen worden discreet behandeld. De vergaderdata vind je ook op deze website. Onderwerpen kunnen ook door de gemeente aangedragen worden of op eigen initiatief van de dorpsraad.

Vergaderdata 2020

  • Donderdag 30 januari ‘t Heuveltje
  • Donderdag 30 april. t Heuveltje

Contact met de gemeente

De vertegenwoordiging van de dorpsraad van de belangen van de inwoners bij de gemeente zijn vastgelegd in de verordening dorps- en wijkraden van de gemeente Montferland. De contacten met de gemeente lopen in eerste instantie via de wijk- en dorpscoördinator.Meer informatie over de coördinatoren van de gemeente kun je vinden op de website van de gemeente. Klik hier om daar te kijken.

Contacten met de politie

De wijkagent is een regelmatige gast van de dorpsraad. Dan gaat het met name over de veiligheid van Beek en Loerbeek, zoals bijvoorbeeld de verkeersveiligheid.

Contacten met andere organisaties en verenigingen

Eens per jaar, of vaker als nodig, belegt de dorpsraad een bijeenkomst met alle verenigingen van Beek en Loerbeek. De agenda voor dit overleg stellen we met elkaar samen; de bespreekpunten worden met name door de verenigingen aangedragen. Omdat er in 2019 geen interesse was vanuit de verenigingen is er dat jaar geen vergadering geweest.

Notulen

Van de vergaderingen van de dorpsraad worden notulen gemaakt. Klik hier om naar de lijst van de notulen van de afgelopen jaren te gaan.

Uw inbreng is van groot belang. U kunt uw vragen of suggesties over diverse onderwerpen bij de dorpsraad kwijt.