De gemeente Montferland heeft als opgave energie neutraal te zijn in 2030. Daarover kunt u alles lezen op de website van de gemeente.

De gemeente heeft discussie avonden georganiseerd voor bewoners en stakeholders. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in het participatieverslag. Dat verslag kunt u ook op de website van de gemeente vinden, onder punt 4. In dat verslag worden op pagina 12 potentiele locaties genoemd van zonneparken:

  • Nabij de parkeerplaats bij ’t Heuveltje Loerbeek
  • Tussen Loerbeek en Didam