Uitleen materialen gemeente

** voor de actuele regels over het uitleenbeleid van de gemeente verwijzen wij u naar de website van de gemeente. De gemeente Montferland heeft aangekondigd het beleid te willen evalueren en eventueel te herzien, maar tot nu toe is hierover niets bekend. ** juni 2019 **

In de vergadering van alle verenigingen van Beek en Loerbeek eerder dit jaar is door een aantal personen aangegeven dat de informatieverstrekking van de gemeente over het lenen van materialen onvoldoende is. De onduidelijkheid komt mede door veranderingen in de regels van het lenen. Op dinsdag 19 september hebben Mario Jansen (Muziekvereniging Volharding), Nardie Rosendaal (Gymvereniging ’t Peeske) en Marian Trommelen (dorpsraad) met Jose Vierwind gesproken, de evenementen coördinator van de gemeente. Daaruit is het volgende duidelijk geworden.

Het uitlenen van materialen van de gemeente aan verenigingen staat ter discussie binnen de gemeente. De bevindingen van vorig jaar en dit jaar worden gebruikt om het uitlenen tegen het licht te houden. Als er besluitvorming heeft plaatsgevonden omtrent het uitlenen (waarschijnlijk begin volgend jaar), zullen de nieuwe regels gepubliceerd worden. De evaluatie door de raad en besluitvorming daarover zal de gemeente aankondigingen op de pagina’s met gemeentenieuws van Montferland Journaal en Montferland Nieuws.

De verenigingen merken op dat de gemeente al bezuinigd heeft op subsidies aan verenigingen. Extra bezuinigingen via het beperken van de mogelijkheden van het lenen van materialen daar bovenop zou het voor de verenigingen extra moeilijk maken. Verenigingen zijn erg gebaat bij de mogelijkheden die de gemeente nu biedt. Materialen die te duur zijn voor de verenigingen om zelf aan te schaffen en ook in de commerciële verhuur te duur zijn. Door deze voorziening van de gemeente zijn verenigingen in staat om hun activiteiten te organiseren.

Momenteel kunnen de volgende materialen bij de gemeente geleend worden:

  • dranghekken
  • stoelen
  • 2 podiumwagens, met ieder 25 podiumdelen van 1 bij 2 meter
  • vlaggenmasten
  • hesjes voor verkeersregelaars
  • 1 hoog carnavalspodium
  • grijze containers
  • 1 muziekkoepel

Deze materialen kunnen momenteel kosteloos geleend worden bij de gemeente, met uitzondering van de muziekkoepel. Laten brengen door de gemeente is beperkt mogelijk, daar zijn kosten aan verbonden. Wil je meer weten hierover, dan kun je contact opnemen met de evenementen coördinator van de gemeente, Jose Vierwind (direct telefoonnummer 0316-291326, evenementen@montferland.info).

September 2017