Er wordt al geruime tijd gesproken over tolheffing op de Duitse snelwegen. Invoering daarvan lijkt niet op korte termijn te gaan gebeuren. Vraag is wat de mogelijke tolheffing betekent voor de verkeersdruk in Beek. Dat voor een deel de snelweg gemeden zal worden is zeer waarschijnlijk, maar over welke wegen dit verkeer dan gaat is nog speculeren. De gemeente Montferland heeft aangegeven dat, zolang de tolheffing nog niet zeker is, er geen maatregelen genomen worden. De dorpsraad volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Er zijn al suggesties aangedragen door alerte dorpsbewoners. Voor meer informatie zie de website van de ANWB of de website van de NOS.