Met ingang van 1 januari 2019 is er een leefbaarheidssubsidie beschikbaar is voor alle kernen binnen de gemeente Montferland. De regeling vind je op de website van de gemeente.
Hieronder een korte samenvatting van de gemeente:
“Inhoud Subsidieregeling Ondersteuning Leefbaarheidsinitiatieven 2019
Met ingang van 2019 kan een in Montferland gevestigde organisatie (rechtspersoon, ingeschreven bij de kamer van koophandel), een eenmalige subsidie aanvragen van maximaal €2.500,- voor leefbaarheidsinitiatieven.
Deze leefbaarheidsinitiatieven richten zich op:
a. De verbetering van de infrastructuur binnen de kern;
b. De communicatie tussen de inwoners van de kern;
c. Het verlenen van diensten aan bewoners ter voorkoming van eenzaamheid en isolement;
d. Het aanbieden van activiteiten gericht op zorg en dienstverlening aan bewoners;
e. Belangenbehartiging van de kern;
f. Activiteiten ter bevordering van de sociale samenhang in de kern.
De aanvragen kunnen digitaal ingediend worden vóór september 2019 en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het totaal beschikbare bedrag voor deze regeling is € 25.000,-.”