De dorpsraad vergadert ongeveer eens in de zes weken. Voor 2017 staan nog de volgende vergaderingen gepland:

  • Maandag 6 februari 2017
  • Maandag 20 maart 2017
  • Woensdag 5 april 2017: vergadering met alle verenigingen van Beek en Loerbeek
  • Maandag 8 mei 2017
  • Maandag 19 juni 2017
  • Maandag 4 september 2017
  • Maandag 23 oktober 2017
  • Maandag 27 november 2017