Vrijwilligersorganisatie Humanitas zet zich in tegen armoede, eenzaamheid, verlies en voor opgroeien. Beek en Loerbeek vallen onder de afdeling Humanitas Achterhoek West. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers.

Oproep van Humanitas

Ten eerste zoeken wij een netwerkcoördinator voor de gemeente Montferland. We willen namelijk voor de deelnemers beter lokaal bekend en bereikbaar zijn en nadrukkelijk openstaan voor samenwerking met andere lokale verenigingen, stichtingen en groepen van burgers.  De netwerkcoördinator is het lokale aanspreekpunt voor (toekomstige) deelnemers, zoekt actief contact met andere verenigingen en stichtingen en onderzoekt mogelijk nieuwe samenwerkingsvormen- en verbanden. De netwerkcoördinator vindt het leuk om te netwerken, is ondernemend, is goed bekend met de sociale kaart in Montferland, kan goed communiceren en is samenwerkingsgericht.

Daarnaast zijn wij natuurlijk ook continue op zoek naar vrijwilligers irt de thema’s armoede, eenzaamheid, opvoeden, opgroeien en verlies: zie ons jaarverslag 2017 voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Hemma Winter
Bestuurslid Humanitas Achterhoek West/Portefeuille Armoede
Telefoonnummer secretariaat: 06-83563160